ania

indywidualne sesje rozwojowe

INDYWIDUALNE SESJE ROZWOJOWE | COACHING | MENTORING

Indywidualny program rozwoju kompetencji to  skierowane do managerów indywidualne sesje rozwojowe poprzedzone analizami środowiska biznesowego oraz oceną kompetencji, osobowości, stylów myślenia. Program realizujemy poprzez odpowiednio dobrane...

narzedzia psychometryczne

ASSESSMENT ON-LINE NARZĘDZIA PSYCHOMETRYCZNE

ASSESSMENT ON-LINE czyli PROCES OCENY Dodatkowa opinia niezależnego eksperta w procesie selekcji kandydatów na stanowiska średniego i wyższego szczebla managerskiego pozwala znacznie zredukować ryzyko niedopasowania kandydata do stanowiska i...