Tag: Drives

narzedzia psychometryczne

ASSESSMENT ON-LINE NARZĘDZIA PSYCHOMETRYCZNE

ASSESSMENT ON-LINE czyli PROCES OCENY Dodatkowa opinia niezależnego eksperta w procesie selekcji kandydatów na stanowiska średniego i wyższego szczebla managerskiego pozwala znacznie zredukować ryzyko niedopasowania kandydata do stanowiska i...