Tag: rozwój kompetencji

action learning

ACTION LEARNING

Action Learning czyli uczenie się przez działanie to forma nabywania nowych kompetencji poprzez pracę nad własnymi, realnymi sytuacjami. W trakcie spotkania każdy z 5-6 uczestników ma czas na pracę nad swoim własnym problemem, wyzwaniem czy...

indywidualne sesje rozwojowe

INDYWIDUALNE SESJE ROZWOJOWE | COACHING | MENTORING

Indywidualny program rozwoju kompetencji to  skierowane do managerów indywidualne sesje rozwojowe poprzedzone analizami środowiska biznesowego oraz oceną kompetencji, osobowości, stylów myślenia. Program realizujemy poprzez odpowiednio dobrane...