Tag: #stalemenu

audyt managerski

ASSESSMENT ON-LINE

Assessment on-line to pomoc doświadczonego konsultanta w ocenie kandydatów w procesach rekrutacji wewnętrznych lub zewnętrznych na stanowiska średniego i wyższego szczebla managerskiego.  Assessment obejmuje: Diagnozę potencjału Ocenę dopasowania do...

PODCAST

Podcast Talent Diversity to rozmowy z inspirującymi ludźmi o odnajdywaniu siebie, rozwoju osobistym, kompetencjach, nawykach, talentach, które potem budują ich w roli eksperta, managera, lidera. O ich mocnych stronach i punktach zwrotnych i o tym...

szkolenia

WARSZTATY I SZKOLENIA

Rozwój pracowników i leaderów to długofalowe procesy, które wymagają zaangażowania  i podjęcia różnorodnych działań. Szkolenia i warsztaty rozwojowe są jednymi z nich. Często zaczynamy je od budowania samoświadomości.  Wspieramy się przy tym...

action learning

ACTION LEARNING

Action Learning czyli uczenie się przez działanie to forma nabywania nowych kompetencji poprzez pracę nad własnymi, realnymi sytuacjami. W trakcie spotkania każdy z 5-6 uczestników ma czas na pracę nad swoim własnym problemem, wyzwaniem czy...

indywidualne sesje rozwojowe

INDYWIDUALNE SESJE ROZWOJOWE | COACHING | MENTORING

Indywidualny program rozwoju kompetencji to  skierowane do managerów indywidualne sesje rozwojowe poprzedzone analizami środowiska biznesowego oraz oceną kompetencji, osobowości, stylów myślenia. Program realizujemy poprzez odpowiednio dobrane...

narzedzia psychometryczne

NARZĘDZIA PSYCHOMETRYCZNE

Każdy z nas ma swój preferowany styl myślenia czy zachowania, od którego zależy w jaki sposób działamy na co dzień i w sytuacjach kryzysowych, w jakich działaniach czujemy się lepiej a jakie przychodzą nam z trudnością. Narzędzia psychometryczne...