ACTION LEARNING

Action Learning czyli uczenie się przez działanie to forma nabywania nowych kompetencji poprzez pracę nad własnymi, realnymi sytuacjami. W trakcie spotkania każdy z 5-6 uczestników ma czas na pracę nad swoim własnym problemem, wyzwaniem czy projektem, a pozostali uczestnicy pomagają zadając pytania. Mogą też dzielić się swoim doświadczeniem jeśli zostaną o to poproszeni. Poza szukaniem rozwiązań uczestnicy Action Learningu ćwiczą też kompetencje komunikacyjne/managerskie/sprzedażowe, a pomiędzy spotkaniami realizują podjęte zobowiązania.

Action Learning sprowadza pracę grupy do konkretu, prowokuje do znajdowania nowych rozwiązań, poszerza perspektywę, a także umożliwia ćwiczenie umiejętności przywódczych i interpersonalnych.

ACTION LEARNING sprawdza się jako:
• samodzielny proces rozwojowy kompetencji miękkich lub managerskich
• proces wspomagający wdrożenie umiejętności nabyty w trakcie szkoleń
• jednorazowe spotkanie, angażujące pracowników i pomagające znaleźć rozwiązanie w kluczowej dla organizacji czy danego działu sytuacji
• proces uczący rozwiązywania problemów
• standardowy proces radzenia sobie z wyzwaniami w organizacji uczącej się