business coaching

INDYWIDUALNY PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI
Indywidualny program rozwoju kompetencji to  skierowane do managerów indywidualne sesje rozwojowe poprzedzone analizami środowiska biznesowego oraz oceną kompetencji, osobowości, stylów myślenia. Program realizujemy poprzez odpowiednio dobrane działania MENTORINGowe lub COACHINGowe  w odniesieniu do bieżących wyzwań managera zdefiniowanych w porozumieniu z przełożonym.

Jest to proces, który pozwala managerowi wzmocnić swoją motywację do działania, zmienić postawę, znaleźć rozwiązanie problemu, pokonać bariery lub udoskonalić kompetencje. Pozwala też na lepsze poznanie swoich potrzeb, wartości i przekonań.

Na bieżąco monitorujemy wprowadzane przez uczestnika zmiany co zapewnia długoterminowe rezultaty.

#COACHING #MENTORING #TRENING_INDYWIDUALNY