warsztaty rozwojowe

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACAKOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA
EFEKTYWNY ZESPÓŁ
PARTNERSKIE RELACJE

Różnorodność zespołów to nie chwilowa moda, ale rzeczywistość. Badania wskazują, że różnorodne zespoły osiągają lepsze wyniki aniżeli jednorodne. Różnorodność jest więc ogromnym zasobem, którym dysponujemy i warto z niego korzystać. Jednak praca w różnorodnym zespole to często wyzwanie, z którym mierzyć się muszą i managerowie i członkowie. Świadomość różnic indywidualnych pomaga nam w tym.

W trakcie warsztatu odpowiadamy na pytania:

  • Jak różnimy się w stylach myślenia?
  • Jak komunikować się i pracować efektywnie w różnorodnym zespole?
  • Jak porozumieć się z ludźmi o innych stylach myślenia?
  • co oznacza efektywność w naszym przypadku?

Warsztaty przygotowujemy w odniesieniu do potrzeb organizacji i zespołu.
Pracujemy warsztatowo (on-line lub na sali szkoleniowej) z wykorzystaniem różnych metod, tak aby jak najlepiej angażować uczestników warsztatu.