DLA FIRMSZKOLENIA I WARSZTATY ROZWOJOWE DLA LIDERÓW I ZESPOŁÓW
  • Komunikacja i współpraca
  • Budowanie oporności psychicznej i radzenie sobie ze stresem
  • Kompetencje managerskie – nowoczesny lider
ACTION LEARNING

Action Learning czyli uczenie się przez działanie to forma nabywania nowych kompetencji poprzez pracę nad własnymi, realnymi problemami, wyzwaniami czy projektami w zróżnicowanej grupie wspierających się osób.

INDYWIDUALNE SESJE ROZWOJOWE

Indywidualne sesje rozwojowe to skierowane do managerów wsparcie rozwojowe  poprzedzone analizami środowiska biznesowego oraz oceną kompetencji, osobowości, stylów myślenia. Realizowane są poprzez odpowiednio dobrane działania MENTORINGowe lub COACHINGowe  w odniesieniu do bieżących wyzwań managera.

ASSESSMENT ON-LINE

Assessment on-line to dodatkowa opinia niezależnego eksperta w procesie selekcji kandydatów na stanowiska średniego i wyższego szczebla managerskiego, która pozwala znacznie zredukować ryzyko niedopasowania kandydata do stanowiska i organizacji lub dostarczyć wartościowych wskazówek odnośnie onboardingu.