okna na swiat

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) w związku z przeglądaniem przez nich strony internetowej https://talentdiversity.pl, zwanej dalej Stroną.

Właścicielem strony internetowej https://talentdiversity.pl oraz administratorem danych jest Anna Gruszecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Talent Diversity Anna Gruszecka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 113-210-56-82, REGON 142134112.

Dane osobowe

Dane osobowe użytkowników strony pozyskiwane są poprzez dobrowolne wprowadzenie ich w formularzach na stronie (np. zapis na newsletter, formularz kontaktowy, zakup ebooka, pobieranie darmowych materiałów i ebooków.

Stronę można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Dane osobowe podane przez użytkowników w formularzach przetwarzane są w celu wynikającym z konkretnego formularza, jak np. wysłanie newslettera, dokonanie procesu sprzedaży towaru, wysłanie darmowych materiałów, odpowiedź na kontakt przez formularz kontaktowy (wysłanie oferty) – o ile wyraził na nią zgodę lub o nią zapytał.

Administrator gwarantuje, że przetwarzane przez niego dane osobowe użytkowników są poufne. Administrator nie udostępnia pozyskanych danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim z włączeniami przewidzianymi ustawowo.

Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez cały okres istnienia firmy lub później, o ile wynika to z przepisów prawnych.

Użytkownikowi przysługuje wgląd do danych, które udostępnił w jakiejkolwiek formie. Użytkownik ma prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email anna.gruszecka@talentdiversity.pl

Administrator chroni zgromadzone dane osobowe zabezpieczając zbiory danych przed nieuprawnionym dostępem

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i w celu realizacji celu wynikającego z określonej zgody.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie www.talentdiversity.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.