okna na swiat

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

Administrator danych

Właścicielem strony internetowej https://talentdiversity.pl oraz Administratorem danych jest Anna Gruszecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Talent Diversity Anna Gruszecka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 113-210-56-82, REGON 142134112.

Cel zbierania danych osobowych

 Dane osobowe użytkowników strony pozyskiwane są poprzez dobrowolne wprowadzenie ich w formularzach na stronie (np. zapis na newsletter, formularz kontaktowy, zakup ebooka, pobieranie darmowych materiałów i ebooków) poprzez wysłanie zapytania drogą mailową, udział w ankiecie, zakup usług.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo komunikacji/odpowiedzi na zapytanie.

Dane osobowe podane przez użytkowników w formularzach i za pośrednictwem poczty email przetwarzane są w celu świadczenia i rozwoju usług, jak np.:

  • komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy, email itp.)
  • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
  • świadczenia usług społecznościowych,
  • promocji oferty Administratora,
  • działań analitycznych i statystycznych,
  • windykacji należności,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi

Stronę można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Administrator chroni zgromadzone dane osobowe zabezpieczając zbiory danych przed nieuprawnionym dostępem.

Udostępnianie danych

Administrator gwarantuje, że przetwarzane przez niego dane osobowe użytkowników są poufne. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych (obsługa newslettera – Meilerlite, obsługa księgowa – wFirma, przechowywanie danych na serwerze, obsługa prawna).

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń (gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy), lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda), a po odwołaniu do momentu przedawnienia. Okres przedawnienia w obu wypadkach wynosi 6 lat (o ile szczególne zapisy prawa nie stanowią inaczej).

Prawa Użytkowników

Użytkownikowi przysługuje wgląd do danych, które udostępnił w jakiejkolwiek formie, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email anna.gruszecka@talentdiversity.pl

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

Pliki cookies, media społecznościowe i narzędzia marketingowe

Strona korzysta z plików cookies (sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych) za pomocą których zbiera niezbędne informacje. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług oraz służy celom statystycznym. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach swojej przeglądarki.

W ramach działalności korzystamy funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook  i Instagram (meta) oraz LinkedIN. Osadzamy na stronie nagrania podcastu z serwisu PodBean. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi.

Korzystamy też z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies marketingowych, czy nie.

Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie www.talentdiversity.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.