szkolenia

WARSZTATY I SZKOLENIA

Rozwój pracowników i leaderów to długofalowe procesy, które wymagają zaangażowania  i podjęcia różnorodnych działań. Szkolenia i warsztaty rozwojowe są jednymi z nich. Często zaczynamy je od budowania samoświadomości.  Wspieramy się przy tym odpowiednio dobranymi pod kątem potrzeb zespołu i organizacji narzędziami: FRIS Extended Disc TalentQ SuperSkills czy MTQ48. Nasze szkolenia i warsztaty przygotowujemy w oparciu o najnowsza wiedzę i badania z zakresu zarządzania i pracy zespołowej. Opieramy się na doświadczeniach własnych oraz uznanych liderów i praktyków biznesu.

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

Zrozumienie różnorodności stylów myślenia pozwala na lepszą komunikację i współpracę pomiędzy członkami zespołu i współpracownikami w organizacji, a tym samym na wyższą efektywność ich pracy.

Wiedza na temat stylów myślenia pomaga zrozumieć motywację, mocne strony, sposób patrzenia na świat, analizowania informacji i podejmowania decyzji różnych osób.

DLA KOGO:

  • dla zespołów zarządzających
  • dla zespołów projektowych
  • dla zespołów na co dzień pracujących razem 
  • dla zespołów z różnych branż

NOWOCZESNY LIDER

Leader naszych czasów – kim jest? Jak powinien pracować ze swoimi ludźmi? Czym powinien się kierować? Jak działać i na co kierować swoją uwagę i energię? O tym i wielu innych aspektach nowoczesnego leadershipu mówimy na szkoleniu Nowoczesny Lider.

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

W dzisiejszych czasach codziennie mierzymy się z nowymi sytuacjami, musimy radzić sobie z wieloma wyzwaniami, które często powodują u nas niepewność i stres.

Nasza odporność psychiczna wpływa ona na efektywność naszego funkcjonowania oraz na nasze samopoczucie nawet w 25%. 

TESTY W REKRUTACJI I SELEKCJI

Narzędzia psychometryczne pomagają nam dokonywać obiektywnego wyboru. Dostarczają dodatkowych informacji w procesie decyzji. Ale jak wybrać najlepsze dla nas narzędzie? Czym się kierować? Na co zwrócić uwagę? Jak z niego korzystać by skorzystać?

Warsztat kierowany jest zarówno do pracowników HR jak i osób pracujących w biznesie.