narzedzia psychometryczne

ASSESSMENT ON-LINE NARZĘDZIA PSYCHOMETRYCZNE

ASSESSMENT ON-LINE czyli PROCES OCENY

Dodatkowa opinia niezależnego eksperta w procesie selekcji kandydatów na stanowiska średniego i wyższego szczebla managerskiego pozwala znacznie zredukować ryzyko niedopasowania kandydata do stanowiska i organizacji. Naszą ocenę wspieramy badaniami psychometrycznymi pozwalającymi ocenić szereg kompetencji managerskich oraz obszarów ryzyka, a co z tym idzie zweryfikować dopasowanie kandydata do roli i kultury organizacyjnej. Wykorzystujemy w tym celu sprawdzone narzędzia oraz wiedzę ekspercką z zakresu oceny potencjału i kompetencji pracowników.

Pierwszym krokiem w procesie jest przeprowadzenie badań  wybranymi (odpowiednio dobranymi do potrzeb roli i organizacji) narzędziami oceny. Korzystamy z  SHL, Facet5, FRIS, ExtendedDisc, MTQ48, Strengths Finder (Talenty Gallupa).

Drugim elementem jest rozmowa z kandydatem celem weryfikacji wyników badań psychometrycznych oraz zebranie dodatkowych informacji z wykorzystaniem wywiadu w oparciu o zachowania.

Na koniec przygotowujemy raport zbierający informacje z różnych źródeł oraz prezentację dla decydentów.

NARZĘDZIA PSYCHOMETRYCZNE

Każdy z nas ma swój preferowany styl myślenia czy zachowania, od którego zależy w jaki sposób działamy na co dzień i w sytuacjach kryzysowych, w jakich działaniach czujemy się lepiej a jakie przychodzą nam z trudnością. Narzędzia psychometryczne pozwalają nam poznać nasz preferowany styl, a feedback z doświadczonym konsultantem zrozumieć, jak możemy wykorzystać mocne strony i jakie są obszary rozwojowe. Dysponujemy różnymi testami, które dobieramy w zależności od potrzeb realizowanego procesu oraz ludzi w nim uczestniczących.

Proponujemy też rozwiązania tzn odpowiednio skomponowany zestaw narzędzi psychometrycznych, do wykorzystania w procesach rekrutacyjnych, jako dodatkowy element obiektywnej oceny zdolności analitycznych, preferencji zachowań czy motywacji lub wartości.

 

SHL

Narzędzia SHL to jedna z najdłużej istniejących na rynku marek testów psychometrycznych, którą stanowi bateria testów zdolności (Verify) i kwestionariuszy (OPQ32, MQ). Narzędzia te służą do badania zdolności jak i osobowości oraz motywacji w odniesieniu do środowiska zawodowego.

FACET 5

FACET5 to bateria różnych narzędzi, gdzie główne z nich – kwestionariusz osobowości (Profile) zbudowane jest na bazie jednego z najlepiej przebadanych modeli osobowości – Wielkiej Piątki (BIG5). FACET5 wykorzystujemy je jako wsparcie procesów rekrutacji średniej i wyższej kadry managerskiej, procesów talentowych i rozwojowych, a także jako element budowania samoświadomości w trakcie warsztatów.

* Facet5 Profile  (kwestionariusz osobowości)
* Facet5 ToRQ (testy zdolności poznawczych)
* Facet5 SuperSkills (raport na bazie kwestionariusza osobowości do pracy nad prowadzeniem efektywnych rozmów)

FRIS

FRIS to polskie narzędzie diagnostyczne pozwalające określić styl poznawczy (Styl Myślenia oraz Styl Działania) osoby badanej. Wskazuje predyspozycje i udziela wskazówek w jakich działaniach osoba badana najlepiej się sprawdza, na jakim etapie projektów i przedsięwzięć może najlepiej wykorzystać swój potencjał, jakie ma mocne strony, jak podchodzi do rozwiązywania problemów i jak komunikuje się z innymi osobami.

MTQ PLUS

MTQ PLUS to test pozwalający na ocenę odporności psychicznej (Mental Toughness), pokazujący w jaki sposób radzimy sobie z trudnymi, stresującymi czy wymagającymi sytuacjami. Wykorzystywany jest w procesach rekrutacyjnych na stanowiska managerskie, sprzedażowe czy inne wymagające wyjątkowej odporności. Bardzo dobrze sprawdza się też w procesach rozwojowych, zarówno indywidualnych jak i jako wstęp do warsztatów grupowych.

EXTENDED DISC

Extended Disc to narzędzie samooceny, które identyfikuje mocne strony i obszary rozwoju osoby badanej. Jest ono oparte na teorii DISC, która koncentruje się na czterech różnych cechach behawioralnych, pokazując jaki typ zachowania jest najbardziej charakterystyczny dla osoby badanej.

GALLUP STRENGTHS FINDER

Gallup Strengths Finder to narzędzie, które pozwala określić nasze talenty. W zależności od wybranej wersji możesz otrzymać informację o swoich 5 najmocniejszych talentach lub w wersji pełnej 34 talentach. Talenty – czyli nasze naturalne wzorce myślenia, odczuwania, zachowania, które mogą być wykorzystane produktywnie i mogą stać się naszymi mocnymi stronami.