narzedzia psychometryczne

NARZĘDZIA PSYCHOMETRYCZNE

Każdy z nas ma swój preferowany styl myślenia czy zachowania, od którego zależy w jaki sposób działamy na co dzień i w sytuacjach kryzysowych, w jakich działaniach czujemy się lepiej a jakie przychodzą nam z trudnością. Narzędzia psychometryczne pozwalają nam poznać nasz preferowany styl, a feedback z doświadczonym konsultantem zrozumieć, jak możemy wykorzystać mocne strony i jakie są obszary rozwojowe. Dysponujemy różnymi testami, które dobieramy w zależności od potrzeb realizowanego procesu oraz ludzi w nim uczestniczących.

Proponujemy też rozwiązania tzn odpowiednio skomponowany zestaw narzędzi psychometrycznych, do wykorzystania w procesach rekrutacyjnych, jako dodatkowy element obiektywnej oceny zdolności analitycznych, preferencji zachowań czy motywacji lub wartości.

              FRIS logo                                          

 

TALENT Q

Talent Q to bateria różnych narzędzi służących do oceny zdolności, osobowości oraz wartości. Wykorzystujemy je jako wsparcie procesów rekrutacji średniej i wyższej kadry managerskiej, procesów talentowych i rozwojowych, a także jako element budowania samoświadomości w trakcie warsztatów.

* ELEMENTS (testy zdolności werbalnych, numerycznych i logicznych)
* DIMENSIONS (kwestionariusz osobowości)
* DRIVES (kwestionariusz wartości i motywacji)

FRIS

FRIS to polskie narzędzie diagnostyczne pozwalające określić styl poznawczy (Styl Myśleni oraz Styl Działania) osoby badanej. Wskazuje predyspozycje i udziela wskazówek w jakich działaniach osoba badana najlepiej się sprawdza, na jakim etapie projektów i przedsięwzięć może najlepiej wykorzystać swój potencjał, jakie ma mocne strony, jak podchodzi do rozwiązywania problemów i jak komunikuje się z innymi osobami.

MTQ48

MTQ48 to test pozwalający na ocenę odporności psychicznej (Mental Toughness), pokazujący w jaki sposób radzimy sobie z trudnymi, stresującymi czy wymagającymi sytuacjami. Wykorzystywany jest w procesach rekrutacyjnych na stanowiska managerskie, sprzedażowe czy inne wymagające wyjątkowej odporności. Bardzo dobrze sprawdza się też w procesach rozwojowych, zarówno indywidualnych jak i jako wstęp do warsztatów grupowych.

EXTENDED DISC

Extended Disc to narzędzie samooceny, które identyfikuje mocne strony i obszary rozwoju osoby badanej. Jest ono oparte na teorii DISC, która koncentruje się na czterech różnych cechach behawioralnych, pokazując jaki typ zachowania jest najbardziej charakterystyczny dla osoby badanej.

SHL

Narzędzia SHL to jedna z najdłużej istniejących na rynku marek testów psychometrycznych, którą stanowi bateria testów zdolności (Verify) i kwestionariuszy (OPQ32, MQ). Narzędzia te służą do badania zdolności jak i osobowości oraz motywacji w odniesieniu do środowiska zawodowego.

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.